Heyecan dolu bekleyişin son adımlarına doğru anne adaylarının kafasında doğum şekli hakkında soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Günümüzde, genel olarak bilinen ve duruma göre aralarından tercih yapılan iki temel doğum şekli var. Normal doğum (doğal doğum) ve sezaryen. Anne adayı normal doğumu tercih edebildiği gibi bazı sağlık sebeplerinden dolayı sezaryen doğum yapmak zorunda da kalabilmektedir.

Doğal Doğum (Normal Doğum) Tercihi

Doğal doğum olayı, aynı ismi gibi normal ve doğal şartlarda kendiliğinden meydana gelmeye başlayan olağan süreci temsil eder. Annenin ve bebeğin sağlığı açısından risk olmaması durumunda, uygun koşullar altında tercih edilmesi önerilir. Ancak risk faktörlerinin mevcut olması durumunda doktorla beraber alternatif süreçlere yönelerek en uygun olanına karar verilebilmektedir.

Doktorların tercihi, aynı riskleri taşıyan anne ve bebekler için farklı olabilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde doktorların tutumunun sıklıkla doğal doğumdan yana olduğu WHO araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda WHO bu konuyla alakalı yaptığı farklı bir istatistiki değerlendirme sonucunda; bir sağlık kurumunda %17’nin üzerinde sezaryen doğumu tercih eden annelerle olmasının gereksiz yere seçilmiş olduğu sonucunda ulaşılmıştır. %17’nin altında olması durumunda ise o kurumda annelerin doğal doğuma zorlandığı ortaya çıkmıştır. Normal doğum ile sezaryen doğum arasındaki bu ilişkide Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre ideal oran %17 ile %20 arasıdır.

Doğal Doğumun Anne ve Bebek için Avantajları

  • Öncelikle ilk göze çarpan husus şüphesiz ilaç kullanımı durumudur. Doğal doğum esnasında ilaç kullanımı zaruri ihtiyaçlar dışında tercih edilmez. Tercihi kesinlikle minimum düzeyde tutulur. Bu sayede, doğum anına yakın süreçte kan ile bebeğe ilaç geçişi durumu ortadan kalkar.
  • Doğal doğum anında hamile olan kadının bünyesinden doğal yollarla bazı hormonlar ve enzimler salgılanmaya başlar. Bu maddeler doğum akışının olağan şekilde ilerlemesini sağlar.
  • Anne, doğum anı farkındalığı kazanır ve bebeğin doğuşunu görme, bebeğe doğumdan hemen sonra dokunabilme şansına sahip olur.
  • Bazı araştırmacılara göre, doğal doğum sonucunda bebeklerin dünyaya uyum sağlama hızını arttığı söylenmektedir. Doğum anını yaşayan bebeğin dünyaya gelirken gösterdiği bu mecburi çaba ile özgüven hissiyatı arasında ilişki olduğu varsayılmaktadır.

Doğal Doğuma Hazırlık

Doğal doğum tercih edildiğinde, öncesinde özenli bir psikolojik hazırlık yapmak kesinlikle çok önemlidir.

Öncelikle jinekoloğun anneye doğumdan önce doğumu anlatması ve olağan olaylar hakkında bilgi vererek doğum olayına ruhsal açıdan hazırlaması, konuyla alakalı bilgili olmasını sağlaması gerekir. Annenin doğum sırasında ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini bilmesi, komplikasyonları önleme açısından çok mühimdir. Doğru nefes alışverişi, itmenin nasıl ve ne sıklıkla yapılması gerektiği bilgilerinin de mutlaka kadına anlatılması gerekir.

Daha fazla detaylı bilgi için https://opdrhasanulasbasyurt.com/vajinal-normal-dogum/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir