Menopoz Nedir?  Orta yaş gruplarını geçen kadınlarda doğurganlığı sona ermesi menopoz olarak adlandırılır. Ortaya çıkma yaşıyla ilgili çeşitli faktörler bulunan menopoz, en çok doğal yolla gelişmektedir. Ayrıca cerrahi yolla menopoz oluşumu da mümkün olabilmekte ve bir hastalık olarak erken menopoz görülebilir. Doğal menopoz gelişmesi durumunda zamanında tanılanması, ortaya çıkacak olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayabilmektedir. Cerrahi menopoz ya da erken menopoz ise, tedavi gerektirmekte ve doğal menopoz sürecine kadar doğurganlığın korunması amaçlanır.

               Menopoza girdi, olarak kabul edilen kadınlarda son adet görülmesinin üzerinden 12 ay geçmesi gerekmektedir. Eğer 3-4 aylık düzensiz aralıklarla adet görülüyor ve yaş aralığı da uygunsa, belirtileri gösteren kadınların premenopoz adı verilen menopoz öncesinde dönemde olduğu kabul edilir. Menopoz döneminde kesin olarak adet döngüsü sona erer ve gebelik ihtimali kalmaz. Adet döngüsü de vücudun gebelik hazırlığı olduğundan, artık gebelik şansı kalmayan vücutta, artık yumurta atımı gerçekleşmez. Kadının yaşadığı iklim şartları da dahil olmak üzere alkol ve sigara kullanımı, kullanılan bazı ilaçlar, travmatik yaşam olayları gibi pek çok faktöre bağlı olarak menopoza girme yaşı değişebildiği İzmir kadın hastalıkları doktoru ve jinekologların ortak görüşdür.

Menopoz Belirtileri Nelerdir?

               Dünya genelinde 45-55 yaş aralığında çeşitli faktörlere bağlı olarak farklı yaşlarda ortaya çıkan menopoz belirtileri erken teşhis açısından oldukça önemlidir. Menopozun olumsuz etkilerinin büyük bölümünün ilk bir sene içinde ortaya çıktığı göz önüne alındığında, erken tedaviye başlanması durumunda olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve yaşam konforunun düşürülmemesi mümkün olabilmektedir. En yaygın menopoz belirtileri şu şekilde sıralabilir:

– Sıcak, ter ve ateş basmaları

– Cinsel istek azlığı

– Sinir ve gerginlik hali

– Düzensiz adetler

– Dikkatsizlik, yorgunluk ve unutkanlık

– İştahta artış

– Baş dönmeleri/ağrıları

– Uyku sorunları

               Yukarıda sayılan belirtilerin premenopoz, yani menopoz öncesi belirtiler olduğunu belirtmek gerekir. Bu belirtilerden bir kaçının birlikte ve uygun yaş aralığında görülmesi durumunda menopoz işaretleri olabileceği değerlendirilmeli ve en kısa sürede İzmir kadın hastalıkları doktoru muayenesi olmak gerekir. Premenopoz belirtileri yaşayan kadının 6 ay ila 1 sene içerisinde menopoza gireceği öngörülebilir ve buna göre destek verilebilir.

Menopoz Ne Zaman Başlar?

               Menopoz başlama yaşı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte dünyadaki yaş ortalaması 45-55 olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de menopoz yaşı ise 46-49 aralığında gelişmektedir. Belirtilen yaş aralıklarının doğal menopoz yaş aralıkları olduğunu belirtmekte yarar vardır. Erken menopoz hastalığına yakalanan kadınlar, 40 yaşından önce menopoz belirtilerini göstermekte ve hayatlarında olumsuz etkiyle karşılaşabilmektedir. Bu sebeple erken dönem menopoz belirtilerinin bilinmesi ve bunlara rastlanılması durumunda jinekolog İzmir başvurusu yapmak yararlı olmaktadır.

               Doğal menopozun ortaya çıkmasına etki eden faktörler çevresel, genetik ve bireysel olabilmektedir. Bireyin yaşadığı iklim şartlarının soğuk ve sert olması doğal menopoz yaşını geriye çekebilmektedir. Bununla birlikte genetik yatkınlık oldukça önemli bir etkendir. Aynı aileye mensup kadınların ortalama olarak benzer yaşlarda menopoza girdiği bilinmektedir. Bu da elbette, gelecek nesillere menopoz şüphesi konusunda ipuçları vermektedir. Menopoz başlangıcına etki eden önemli bir diğer değişken ise ilk adet yaşıdır. İlk yumurta atım yaşının, son yumurta atım yaşına etki etmesi doğal bir süreç olarak kabul edilir.

               Menopoza doğal yaştan erken girmeye neden olabilen belki de en önemli etken stresli yaşam olaylarıdır. Travmatize olan kadınların normalde erken menopoza girdiğine dair ciddi bulgular vardır. Elbette alkol ve sigara kullanımı da menopoz yaşının geriye çekilmesinde etkin bir rol oynadığı İzmir kadın doğum doktoru ve uzmanların tespitleri arasındadır. Alkol ve sigara haricinde doğum kontrol haplarının gereksiz ve/veya fazla kullanımının da erken menopoza yol açtığı bilinmektedir.  Ek olarak, emzirme süresi 2 yılı aşan kadınlarda da menopoz yaşının geriye gitmesine rastlanmaktadır.,

Menopoz Nedir

Erken Menopoz Tedavisi

                            Menopoz Nedir?  Orta yaş gruplarını geçen kadınlarda doğurganlığı sona ermesi menopoz olarak adlandırılır. Ortaya çıkma yaşıyla ilgili çeşitli faktörler bulunan menopoz, en çok doğal yolla gelişmektedir. Ayrıca cerrahi yolla menopoz oluşumu da mümkün olabilmekte ve bir hastalık olarak erken menopoz görülebilir. Doğal menopoz gelişmesi durumunda zamanında tanılanması, ortaya çıkacak olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayabilmektedir. Cerrahi menopoz ya da erken menopoz ise, tedavi gerektirmekte ve doğal menopoz sürecine kadar doğurganlığın korunması amaçlanır. Belirtilen yaş aralığından erken yaşlarda menopoza girilmesi durumu Erken Menopoz olarak tanımlanır ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak değerlendirilir. Öncelikli olarak hormon tedavisinin uygulandığı erken menopoz durumunda, östrojen hormonu takviyesi yapılarak, adet döngüsünün normale dönmesi hedeflenmektedir. Henüz tam menopoza girilmediğinden, halen doğurganlığın sağlanması mümkündür. Menopoz belirtilerinin olağandan erken yaşta görülmesi durumunda en kısa sürede İzmir jinekolog muayenesi olarak erken menopoz şüphesinin incelenmesi gerekir. Bu sayede menopozun olumsuz ve geri dönülemez etkilerinin erken yaşta ortaya çıkması önlenebilmektedir. Böylelikle erken menopoz tedavisi olan kadınların yaşam konforunu geri kazanması ve varsa gebelik planlarının hayata geçirilmesi sağlanabilmektedir.

               Erken menopoz tedavilerinden en yaygın olanı Hormon Replasman Tedavisi olarak bilinmekte HRT olarak kısaltılmaktadır. Hastaya östrojen ve progesteron verilerek, hormon dengesi sağlanması amaçlanır. Böylece erken menopoz belirtileri olan kadının adet döngüsüne düzen verilmesi hedefi doğrultusunda menopoz yaşının ileriye götürülmesi sağlanır.

Menopoz Sonrası Kanama Neden Olur?

             Menopoz Nedir?  Orta yaş gruplarını geçen kadınlarda doğurganlığı sona ermesi menopoz olarak adlandırılır. Ortaya çıkma yaşıyla ilgili çeşitli faktörler bulunan menopoz, en çok doğal yolla gelişmektedir. Ayrıca cerrahi yolla menopoz oluşumu da mümkün olabilmekte ve bir hastalık olarak erken menopoz görülebilir. Doğal menopoz gelişmesi durumunda zamanında tanılanması, ortaya çıkacak olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayabilmektedir. Cerrahi menopoz ya da erken menopoz ise, tedavi gerektirmekte ve doğal menopoz sürecine kadar doğurganlığın korunması amaçlanır.

               Östrojenin kalp hastalıklarını baskılayıcı etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte, tansiyon başta olmak üzere çeşitli koroner arter kalp hastalıkları, menopoz döneminde görülebilmektedir.  Kadınlarda en çok şikayete neden olan konular arasında ise menopoza girdikten sonra kilo artışı gelmektedir. Tüm bu etkilerin en aza indirilmesi amacıyla erken menopozun teşhisi ve hormon desteği önemli hale gelmektedir.

               Öte yandan menopoz sonrası adet döngüsü sona erdiği için kanama olmaması gerekir. Ancak östrojen tedavisi alan kişilerde hormon etkisiyle dönem dönem kanamalar görülebilmektedir. Hormon ilacı kullanan kadınların akan kanamaların %95’i zararsız olup, yalnızca %5 kadarı olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Ancak hormon tedavisi almayan kadınlarda menopoz sonrası kanamalar kesinlikle ciddiye alınmalıdır. Adet döngüsünün bittiği ve hormon desteği alınmadığı durumlarda kanama olması beklenmemektedir. Bu süreçten sonra gerçekleşen kanama, akıntı ve lekelerin yumurtalık kanseri başta olmak çeşitli hastalıkların habercisi olduğu unutulmamalı ve acele olarak İzmir kadın hastalık doktoruna görünmek gerekmektedir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir